Home  
  Wat is NLP?  
  Voor wie is NLP ?  
  Wat is TCPO?  
  Programma  
  Cursus  
  Inschrijven  
  Links  
   
  E-mail  

Cursus

Emoties, wat kan ik ermee?

Beheers jij jouw emoties? Of beheersen de emoties jou? Een emotie is een gedachte gekoppeld aan een lichamelijke gewaarwording. Emoties zijn onze reacties op wat rondom ons gebeurt. In die zin zijn emoties heel belangrijke en nuttige wegwijzers naar onszelf.
In deze cursus leer je omgaan met emoties, je leert om ze te waarderen, te transformeren en om te vormen tot krachtbronnen.

Als jij je stemmingen zult begrijpen is dat de sleutel tot verandering, de sleutel tot het bereiken van perfectie.
Als jij je stemming verandert, verandert je gedrag.
Als jij je stemming beheerst, beheers je je gedrag.
Als jij je gedrag beheerst, zul je bereiken wat je wilt.

Stemmingen ontstaan en veranderen door invloeden van binnen (ervaringen, opvoeding, verwachtingen etc.) en van buiten (radio, tv, gezin, omgeving etc.).

Je leert:
. je bewust worden van de manier waarop je je ervaringen vervormt wanneer je erover praat.
. vragen te stellen zodanig dat de ander zichzelf begint te verkennen.
. jezelf ondervragen zodat je te weten komt wat je werkelijk voelt en denkt.

Verder gaan we het hebben over associatie en dissociatie:

Je bent geassocieerd wanneer je gevoelens en een groot deel van je zintuiglijk ervaring en beleving in de situatie zelf zijn. Meer dan wanneer je er buiten staat en er naar kijkt.
Dissociatie betekent dat je meer gevoelens hebt bij de ervaring dan met de herinnering aan de ervaring.
Dit is een belangrijke keuzemogelijkheid om te ontwikkelen. Er zijn momenten dat enige afstand nuttig is. Daardoor komt er meer informatie in je bewustzijn, een ander perspectief, verruimd bewustzijn en referentie kader. Indien je opgescheept bent met en verpletterd door een belemmerende keuze of gebrek aan keuze, is het heel nuttig de mogelijkheid te hebben om afstand te nemen.

Alle emoties zijn positief en bruikbaar, wanneer ze beschouwd worden als signalen of als informatie. Wat is de positieve boodschap inherent aan de emotie?

Naast een signaal of boodschap bestaat elke emotie uit een aantal elementen, die in een bepaalde volgorde verlopen. Of volgens een waardeschaal voorkomen.
Bijvoorbeeld intensiteit is zo'n element bij woede, passiviteit bij apathie, snelheid bij opgewondenheid, aandacht op het verleden bij schuldgevoel. Als je de structuur leert kennen, dan kunnen je elementen veranderen of toevoegen en daardoor de emotie een wending geven die je meer ondersteunt en minder of niet meer belemmerd.

In deze cursus komen o.a. de volgende NLP aspecten aan bod:
- structuur van de subjectieve ervaring
- associatie - dissociatie
- structuur van emoties
- ankeren (collaps anchors, chaining anchors)
- hiërarchie van criteria


6 maandagavonden

2, 9, 16, 23, 30 maart en 6 april 2009

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Prijs: € 180,-
(inclusief koffie, thee en materiaal)

Plaats: Basisschool St. Antonius, Paardenhei 7, 5685 JW, Best